Efter mycket funderande och arbeta av vår hjälpreda Jonas L
tror vi att hemsidan kommer att ha ytterligare funktioner som fungerar..

Den viktigaste är att på startsidan kan nå ut med information till våra medlemmar.
Arbetet kommer att fortgå.