Tysktjärn (Tyskas), tillsammans med Dammen (25 ha) 141 möh, är ett inplanteringsvatten. Regnbåge och Öring av varierande storlek sätts i 2 gånger per år. Det finns även ett naturligt bestånd av abborre.
Fiskekort kan köpas av icke medlemmar,  se fiskekort.

Kontaktpersoner för Tysktjärn är:
Lars-Gunnar Svensson, 070-534 29 10 och Bill Stålehammar, 076-271 02 92

Dessa två leder och samordnar arbetsuppgifter som berör TYSKTJÄRN och dess omedelbara närhet. Till sin hjälp har de ett antal namngivna medlemmar.

Till Lars-Gunnar och Bill vänder du dig om du har synpunkter eller förslag på åtgärder som kan göra Tysktjärn och miljön runt denna ännu bättre.

Vill du ställa upp och göra en insats vänd dig till Lars-Gunnar och Bill.

Kontaktpersoner för Dammen är:
Christer Lindahl, 070-6372501
Mats Rundblad

Dessa två leder och samordnar arbetsuppgifter som berör DAMMEN och dess omedelbara närhet. Till sin hjälp har de ett antal namngivna medlemmar.

Till Christer och Mats vänder du dig om du har synpunkter eller förslag på åtgärder som kan göra Dammen och miljön runt denna ännu bättre.

Vill du ställa upp och göra en insats vänd dig till Christer och Mats.

 

 

   
Vindskydd Tyskas östra sida.                                       Vindskydd Dammen.