I Älgsjöområdet ingår Stor-Älgsjön, Lill-Älgsjön, Ormtjärnarna, Båfallstjärn, Abborrtjärn och Vålbrottstjärn.
Medlemskort i Christinehamns fiskevårdsförening berättigar till fiske i ovan nämnda sjöar.
Fiskekort kan köpas av icke-medlemmar, se Fiskekort.

VI KAN TILLSVIDARE BARA SÄLJA DAGKORT.

Från och med 27 mars 2017 är stora delar av Stor-Älgsjön ett NATURRESERVAT.
Var uppmärksam på gällande regler.

Nu finns det möjlighet att sjösätta båt från båtkärra vid "badplatsen" Stor Älgsjön.
Tänk på att parkera bil och båtkärra på lämplig plats.