I Älgsjöområdet ingår Stor-Älgsjön, Lill-Älgsjön, Ormtjärnarna, Båfallstjärn, Abborrtjärn och Vålbrottstjärn.
Medlemskort i Christinehamns fiskevårdsförening berättigar till fiske i ovan nämnda sjöar.
Fiskekort kan köpas av icke-medlemmar, se Fiskekort.

Från och med 27 mars 2017 är stora delar av Stor-Älgsjön ett NATURRESERVAT.
Var uppmärksam på gällande regler.