Trehörningen 9 ha, Mörttjärn 5,2 ha och Långtjärn 2,4 ha är rena abborr- och gäddvatten.
Fiskekort kan köpas av icke-medlemmar, se Fiskekort.

För övrig information se Fiskevatten/Trehörningen, Mörttjärn och Långtjärn.

Regler för fisket Trehörningen, Mörttjärn och Långtjärn

Endast följande redskap får användas.
Flugspö: Med fluglina tafs och en fluga.
Kastspö: (Spinn eller Haspel) med skeddrag, spinnare, wobbler, gigg eller
Kastflöte med en upphängare och EN fluga.
Metspö: Mete är tillåtet.
Pimpel: Endast vintertid från is.

Allt fiske skall ske från land.
Barn under 16 år fiskar fritt tillsammans med kortinnehavare.
Fiskekortet är personligt och kan EJ överlåtas och skall ovillkorligen
medföras och vid anmodan uppvisas för fisktillsyningsman.
Den som innehar fiskekort förbinder sig att på begäran av fisktillsyningsman
för kontroll  uppvisa  bagage  och fordon.
Eldning får endast ske på iordningställda eldplatser.
Fiske skall utövas med måtta, för det egna hushållet och iaktagande 
av god fiskevård.
Notera gärna ditt besök och fångst i rapportböckerna vid respektive sjö.