I Älgsjöområdet ingår Stor-Älgsjön, Lill-Älgsjön, Ormtjärnarna, Båfallstjärn, Abborrtjärn och Vålbrottstjärn. Medlemskort i Christinehamns fiskevårdsförening berättigar till fiske i ovan nämnda sjöar.
Fiskekort kan köpas av icke-medlemmar, se Fiskekort.

VI KAN TILLSVIDARE BARA SÄLJA DAGKORT.

För övrig information se Fiskevatten/ Älgsjöarna.

 Dessa regler gäller för fiske i området:

 Kortet gäller handredskap samt 10 (tio) st angeldon och en mörtstuga.
 Trolling med båt och motor tillåten max 4 (linor) spön per båt
 Fiske med nät och gäddsax förbjudet.

FÖr STORÄLGSJÖN GÄLLER SPECIELLA REGLER:
Under tiden 1 mars-31 maj råder totalt fiskeförbud i Stor-Älgsjön.
Minimimått GÄDDA 40 cm och maxmått 75 cm.
Alla Gäddor mindre än 40 cm och större än 75 cm skall ovillkorligen återutsättas.
Högsta tillåtna hastighet med motorbåt 6 knop.

Fiske skall utövas med måtta, för det egna hushållet och iakttagande av god fiskevård.
Skräp tar du med hem.
Delar av Stor-Älgsjön är ett Naturresevat med egna regler.

Attachments:
Download this file (Regler 2022 enkel.pdf)Regler för fiske Älgsöområdet.[ ]7 kB