I Älgsjöområdet ingår Stor-Älgsjön, Lill-Älgsjön, Ormtjärnarna, Båfallstjärn, Abborrtjärn och Vålbrottstjärn. Medlemskort i Christinehamns fiskevårdsförening berättigar till fiske i ovan nämnda sjöar.
Fiskekort kan köpas av icke-medlemmar, se Fiskekort.

För övrig information se Fiskevatten/ Älgsjöarna.

 Dessa regler gäller för fiske i området:

 Kortet gäller handredskap samt 10 (tio) st angeldon och en mörtstuga.

  • Trolling med båt och motor tillåten
  • Fiske med nät och gäddsax förbjudet.
  • Fiske skall utövas med måtta, för det egna hushållet och iakttagande av god fiskevård.
  • Skräp tar du med hem.
  • Delar av Stor-Älgsjön är ett Naturresevat med egna regler.